Totalt sett vil din samlede pensjon, fra både oss og NAV, forbli på samme nivå som før 1. september 2016, eller øke.

Grunnen til at den ikke øker, er reglene i samordningsloven. Dette er en felles lov for alle offentlige tjenestepensjonsordninger som regulerer hvor mye en person med offentlig tjenestepensjon får utbetalt fra NAV og hvor mye som utbetales av tjenestepensjonsordningen. 

I dette tilfellet sier bestemmelsene i samordningsregelverket at pensjonen hos oss må reduseres som følge av økningen i pensjonen fra NAV.

Mer informasjon: