Slik endrer du selvangivelsen din:

Endringer i Altinn

Før du logger deg inn er du nødt til å finne lønnslippen du fikk fra oss i desember 2015. Til høyre finner du hvor mye du fikk utbetalt i alderspensjon og hvor mye du fikk utbetalt i uførepensjon fra oss i 2015. Du trenger disse beløpene for å korrigere selvangivelsen din. Finner du ikke lønnslippen din kan du kontakte oss og vi kan gi deg disse beløpene. 

  1. Logg deg deretter inn via Skatteetaten.no, eller direkte via Altinn.no.
  2. Klikk på linjen som heter 2.2 "Pensjoner, livrenter i arbeidsforhold".
  3. I linjen som heter "2.2.2 Pensjon, Oslo Pensjonsforsikring" skal du klikke på endre. Beløpet som står her er feil. Dette beløpet er summen av både alderspensjon og uførepensjon fra oss. Det er kun alderpensjon som skal stå her. Du må derfor rette opp dette beløpet slik at det kun er alderspensjonen din som vises her. Dette beløpet finner du i lønnslippen din fra desember 2015. Legg inn nytt beløp og klikk ok. 
  4. Trykk deretter på knappen "lagre/tilbake til oversikten"
  5. Så klikker du på linjen "2.1 lønn og tilsvarende ytelser». I rullemenyen velger du 2.1.9 "Uføreytelser fra andre pensjonsordninger". Her skal du legge inn uførepensjonen din. Dette beløpet finner du i lønnslippen din fra desember 2015.
  6. Trykk deretter på knappen "lagre/tilbake til oversikten"

Endringer på papir

Før du starter er du nødt til å finne lønnslippen du fikk fra oss i desember 2015. Til høyre finner du hvor mye du fikk utbetalt i alderspensjon og hvor mye du fikk utbetalt i uførepensjon fra oss i 2015. Du trenger disse beløpene for å korrigere selvangivelsen din. Finner du ikke lønnslippen din kan du kontakte oss og vi kan gi deg disse beløpene. 

  1. Finn frem selvangivelsen din. Det første du må gjøre er å rette opp beløpet i post 2.2.2 etter "Pensjon, Oslo Pensjonsforsikring". Dette beløpet er feil. Stryk ut beløpet som står her. Dette viser summen av både alderspensjon og uførepensjon fra oss. Det er kun alderpensjon som skal stå her. Du må derfor rette opp dette beløpet slik at det kun er alderspensjonen din som vises her. Dette beløpet finner du i lønnslippen din fra desember 2015.
  2. Bla deretter videre i selvangivelsen din til du kommer til avsnittet "beløp som ikke er forhåndsutfylt". Her skriver du inn at det gjelder post 2.1.9 "Uførepensjon, Oslo pensjonsforsikring". Under "inntekt/fradrag" skal du legge inn uførepensjonen din. Dette beløpet finner du i lønnslippen din fra desember 2015.

    Du trenger ikke å forklare endringen i vedlegg eller merknad.

Har du spørsmål i forbindelse med dette kan du få hjelp ved å ringe Skatteetaten på telefon 800 80000, eller ved å ta kontakt med ditt nærmeste skattekontor.