I år ble de fleste pensjoner fra oss regulert i juni. Som følge av dette fikk mange justert pensjonene sine med det nye grunnbeløpet og fikk etterbetaling tilbake til datoen ye grunnbeløpet ble gjeldende (1. mai 2022).  

Hvis du i juli måned opplever at pensjonen din har gått ned i forhold til det du fikk utbetalt i juni, kan dette skyldes at du fikk ekstra mye i juni på grunn av etterbetalingen fra mai. For å sjekke opp dette, kan du logge deg inn på Din side. Under "Dine utbetalinger" på Din side finner du spesifisert informasjon om alle tidligere utbetalinger.


Hvis du ikke fikk regulert pensjonen din i juni, vil du få dette fortløpende utover sommeren med etterbetaling fra 1. mai 2022. Mer informasjon om årets regulering finner du her. 

Har du uførepensjon, vil du i tillegg til reguleringen, også oppleve at pensjonen i juli vil bli lavere enn i juni fordi utbetalingen din i juni var skattefri. Juni er skattefri måned for alle uførepensjonister. Grunnen er at man ikke får utbetalt feriepenger når man har uførepensjon. Myndighetene har derfor bestemt at juni skal være en skattefri måned for uførepensjonister.