Skattetrekk i januar

Skatteprosenten som vil bli brukt i forbindelse med denne månedens utbetaling, tar utgangspunkt i det elektroniske skattekortet du er registert med hos Skatteetaten den 7. januar 2022.

Endrer du skattetrekket ditt etter denne datoen, vil ikke dette komme med i denne månedenes utbetaling. Dette vil bli endret fra utbetalingen din i februar.

Vi kan ikke endre på utbetalingen fra januar eller etterbetale skatt. Dette er det Skatteetaten som endrer ved ligningen for 2022.

Hvis du ser at skattetrekket ditt for januar er feil, men ikke ennå har endret skattetrekket ditt, så må du endre dette hos Skatteetaten. 

Her kan du endre skattekortet ditt på skattetaten.no

Du bør sjekke skattekortet for 2022

Vi anbefaler at du sjekker skattekortet ditt for 2022.

Du finner skattekortet ditt på nettsiden til Skatteetaten. 

Mottar du pensjon fra oss bør du sjekke at du under "Arbeid, trygd og pensjon" i skattekortet er oppført med inntekt fra oss.

Har du AFP hos oss gjelder følgende: Forventet inntekt fra oss skal være oppført under punkt 2.1.2 "Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor.  

Har du alderspensjon, barnepensjon eller ektefellepensjon hos oss gjelder følgende:
Forventet inntekt fra oss skal være oppført under punkt 2.2.2 "Andre pensjoner". 

Har du uførepensjon hos oss gjelder følgende: Forventet inntekt fra oss. skal være oppført under punkt 2.1.9 "Uføreytelser fra andre enn folketrygden".

Lurer du på noe mer rundt skattekort og pensjon (detaljer om hvilken inntekt du skal legge inn etc). anbefaler vi at du kontakter eller besøker nettsiden til Skatteetaten. 

Her på nettsiden til Skatteetaten finner du en egen side med informasjon om skattekort for pensonister