Skattetrekk i januar

Skatteprosenten som vil bli brukt i forbindelse med denne månedens utbetaling, tar utgangspunkt i det elektroniske skattekortet du er registert med hos Skatteetaten den 9. januar 2023.

Endrer du skattetrekket ditt etter denne datoen, vil ikke dette komme med i denne månedenes utbetaling. Dette vil bli endret fra utbetalingen din i februar.

Vi kan ikke endre på utbetalingen fra januar eller etterbetale skatt. Dette er det Skatteetaten som endrer ved ligningen for 2022.

Hvis du ser at skattetrekket ditt for januar er feil, men ikke ennå har endret skattetrekket ditt, så må du endre dette hos Skatteetaten. 

Her kan du endre skattekortet ditt på skattetaten.no

Du bør sjekke skattekortet for 2023

Vi anbefaler at du sjekker skattekortet ditt for 2023.

Du finner skattekortet ditt på nettsiden til Skatteetaten. 

Mottar du pensjon fra oss bør du sjekke at du under "Arbeid, trygd og pensjon" i skattekortet er oppført med inntekt fra oss.

Har du AFP hos oss gjelder følgende: Din forventede inntekt fra oss skal være oppført som "Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor" i skattekortet ditt.

Finner du det ikke, må du legge det til. Det gjør du ved å klikke på plussikonet nederst under Arbeid, trygd og pensjon i skattekortet ditt (Legg til Arbeid, trygd og pensjon"). Her får du opp en liste over ulike inntektstyper. Velg "Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor" og fyll inn forventet inntekt. 

Har du alderspensjon, barnepensjon eller ektefellepensjon hos oss gjelder følgende:
Din forventede inntekt fra oss skal være oppført under "Andre pensjoner" i skattekortet ditt.

Finner du det ikke, må du legge det til. Det gjør du ved å klikke på plussikonet nederst under Arbeid, trygd og pensjon i skattekortet ditt (Legg til Arbeid, trygd og pensjon"). Her får du opp en liste over ulike inntektstyper. Velg "Andre pensjoner" og fyll inn forventet inntekt.   

Har du uførepensjon hos oss gjelder følgende: Din forventede inntekt fra oss skal være oppført under "Uføreytelser fra andre enn folketrygden" i skattekortet ditt.

Finner du det ikke, må du legge det til. Det gjør du ved å klikke på plussikonet nederst under Arbeid, trygd og pensjon i skattekortet ditt (Legg til Arbeid, trygd og pensjon"). Her får du opp en liste over ulike inntektstyper. Velg "Uføreytelser fra andre enn folketrygden".  

Lurer du på noe mer rundt skattekort og pensjon (detaljer om hvilken inntekt du skal legge inn etc). anbefaler vi at du kontakter eller besøker nettsiden til Skatteetaten. 

Her på nettsiden til Skatteetaten finner du en egen side med informasjon om skattekort for pensonister 

Utbetaling i januar

Denne måneden utbetales pensjon fra oss fredag 13. januar