Her kan du lese mer om  

  • Regulering av pensjon i juni
  • Det trekkes ikke skatt av uførepensjon i juni 

Regulering av pensjon i juni

Hvert år får alle pensjonsmottakere regulert pensjonen sin. Pensjonen reguleres som følge av en årlig justering av grunnbeløpet i folketrygden.

I år vil de fleste pensjoner fra oss vil bli regulert i juni. Du vil da få justert pensjonen din med det nye grunnbeløpet med etterbetaling fra 1. mai 2022. De som ikke får regulert pensjonen sin i juni, vil få dette fortløpende utover sommeren med etterbetaling fra 1. mai 2022

Hvor mye dette vil utgjøre for deg kommer an på hvilken pensjon du mottar fra oss: 

Pensjoner fra OPF vil som hovedregel bli regulert slik med virkning fra og med 1. mai 2022:

  • Alderspensjon under utbetaling: Øker med 3,53 prosent
  • Avtalefestet pensjon (AFP): Øker med 3,53 prosent (økningen gjelder hoveddelen av pensjonen. AFP-tillegg og eventuelt forsørgertillegg reguleres ikke)
  • Uførepensjon: Øker med 4,77 prosent
  • Ektefellepensjoner til personer som har fylt 67 år: Øker med 3,53 prosent
  • Ektefellepensjoner til personer som ikke har fylt 67 år: Øker med 4,77 prosent
  • Barnepensjon: Øker med 4,77 prosent

Det trekkes ikke skatt av uførepensjon i juni 

Juni er skattefri måned for alle uførepensjonister. Grunnen er at man ikke får utbetalt feriepenger når man har uførepensjon. Myndighetene har derfor bestemt at juni skal være en skattefri måned for uførepensjonister.