Det er i forbindelse med Trygdeoppgjøret at det nye grunnbeløpet i folketrygden fastsettes. Nytt grunnbeløp offentliggjøres normalt av regjeringen i slutten av mai hvert år med virkning fra 1. mai.

For deg som mottar pensjon fra oss, betyr dette at G-reguleringen av pensjonen din vil skje til høsten, og ikke til sommeren som har vært vanlig.
Som følge av reguleringen har de fleste pensjoner pleid å øke litt hver sommer.

Det er viktig å merke seg at utsettelsen ikke får betydning for din årlige utbetaling av alderspensjon for 2020. Nytt grunnbeløp vil fremdeles gjelde fra 1. mai. Når pensjonen din blir regulert, vil du få eventuell etterbetaling fra og med denne datoen.

Her finner du mer informasjon om regulering av pensjoner fra oss.