Her kan du få et anslag på din fremtidige pensjon og enkelt kunne se hva forskjellen i pensjon blir ved ulike uttakstidspunkt.


Kalkulatoren finner du under "Din pensjon" på Din side.

Logg inn på Din side

 

Viktig å merke seg: 

Kalkulatoren har foreløpig ikke støtte for deg som er i følgende situasjoner:

  • Ikke lenger har en stilling som gir medlemskap hos oss
  • Får utbetalt uførepensjon fra oss
  • Har mer enn en stilling tilknyttet pensjonsordningen hos oss

Vi jobber med å videreutvikle kalkulatoren og dette vil komme etter hvert.

Er du født i 1962 eller tidligere, har vi ikke per i dag en kalkulator. Men hvis du nærmer deg pensjonsalder, kan du bestille en pensjonsberegning fra oss. Les mer her.