Grunnbeløpet i folketrygden har økt fra 106 399 til 111 477 kroner. Det nye grunnbeløpet gjelder med tilbakevirkende kraft fra 1. mai 2022.

For deg som mottar pensjon fra oss betyr dette følgende:

De fleste pensjoner fra oss vil bli regulert i juni. Du vil da få justert pensjonen din med det nye grunnbeløpet med etterbetaling fra 1. mai 2022. De som ikke får regulert sin pensjon i juni, vil få dette fortløpende utover sommeren med etterbetaling fra 1. mai 2022

Hvor mye dette vil utgjøre for deg kommer an på hvilken pensjon du mottar fra oss. 

Pensjoner fra OPF vil som hovedregel bli regulert slik med virkning fra og med 1. mai 2022:

  • Alderspensjon under utbetaling: Øker med 3,53 prosent
  • Avtalefestet pensjon (AFP): Øker med 3,53 prosent (økningen gjelder hoveddelen av pensjonen. AFP-tillegg og eventuelt forsørgertillegg reguleres ikke)
  • Uførepensjon: Øker med 4,77 prosent
  • Ektefellepensjoner til personer som har fylt 67 år: Øker med 3,53 prosent
  • Ektefellepensjoner til personer som ikke har fylt 67 år: Øker med 4,77 prosent
  • Barnepensjon: Øker med 4,77 prosent