Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert år. 

Grunnbeløpet er et uttrykk for lønnsvekst, og en størrelse som benyttes til beregning og regulering av pensjoner.

 For deg som mottar pensjon fra oss betyr dette følgende: 

 • De fleste pensjoner fra oss vil bli regulert i september. Du vil da få justert pensjonen din med det nye grunnbeløpet med etterbetaling fra 01.05.2021. De som ikke får regulert pensjonen sin i september, vil få dette fortløpende utover høsten med etterbetaling fra 01.05.2021.
 • Hvor mye dette vil utgjøre for deg kommer an på hvilken pensjon du mottar fra oss.

  Pensjoner fra OPF vil som hovedregel vil bli regulert slik i 2021:

  Alderspensjon under utbetaling: øker med 4,99 prosent

  Avtalefestet pensjon (AFP): øker med 4,99 prosent

  Uførepensjon: øker med 4,98 prosent

  Ektefellepensjon til personer som har fylt 67 år: øker med 4,99 prosent

  Ektefellepensjon til personer som ikke har fylt 67 år: øker med 4,98 prosent

  Barnepensjon: øker med på 4,98 prosent

Alderspensjon under opptjening øker med 4,98 prosent

 

I år gjelder nye regler for regulering 

Reguleringen av pensjon blir i år gjort annerledes enn tidligere. Grunnen er at Stortinget har vedtatt endringer i reglene for regulering av alderspensjon fra folketrygden. De samme endringene har også blitt gjort gjeldende for alderspensjon og enkelte andre pensjoner fra offentlige tjenestepensjonsordninger. 

Tidligere, frem til og med 2020, ble alderspensjon regulert med lønnsvekst justert for en fast fratrekksfaktor på 0,75 prosent. Fra og med 2021 er det bestemt at alderspensjon skal reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst, men ikke høyere enn lønnsvekst. Det er også bestemt at reguleringen for 2021 skal inneholde en kompensasjon for at reguleringen i 2020 ble beregnet etter gamle reguleringsprinsipper, og ikke de nye reguleringsprinsippene gjeldende fra og med 2021.

Reguleringen i 2021 er basert på midlertidige regelendringer. Det er foreløpig ikke besluttet varige endringer i reguleringsreglene. Dermed er det ennå heller ikke klart hvilke regler som vil gjelde for reguleringen i 2022 og fremover.

Du finner mer informasjon om årets regulering på nettsiden til regjeringen