Regjeringen har bestemt å øke satsene for minste pensjonsnivå i folketrygden (NAV). 

Minste pensjonsnivå økes med 4000 kroner fra 1. mai 2020, og med ytterligere 5000 kroner fra 1. juli 2021. 

For enslige minstepensjonister med pensjon hos oss, betyr dette:  
 

 • Pensjonen din fra NAV vil øke. Les mer om endret pensjon i folketrygden på nav.no 
 • Pensjonen din fra oss vil bli noe redusert. 

  -De fleste vil få en endring i pensjonen sin fra utbetalingen i juni. Denne endringen gjelder økningen i minstepensjonsnivå i folketrygden på 4000 kroner som har virkning fra 1. mai 2020.
  Det er først 15. juni at vi har informasjon om nytt månedsbeløp på pensjoner i juni.  Nytt månedsbeløp vil fremkomme på utbetalingsslippen på Din side.  

  -Det vil også komme en ny endring i pensjonen med virkning fra 1. juli. Denne endringen skjer fordi økningen i minstepensjonsnivå i folketrygden øker ytterligere med 5000 kroner fra 1. juli 2021.
  Denne endringen vil komme fortløpende utover sommeren/høsten.

  Fremover vil alle som har fått endret pensjon få brev fra oss om dette. 

 • Årets reguleringen av pensjoner vil også ta hensyn til det nye minstepensjonsnivået. Du kan lese mer om regulering av pensjon her. 

Grunnen til at pensjonen fra OPF ikke øker, er reglene i samordningsloven. Dette er en felles lov for alle offentlige tjenestepensjonsordninger. Loven regulerer hvor mye en person med offentlig tjenestepensjon får utbetalt fra NAV og hvor mye som utbetales av tjenestepensjonsordningen.  

I dette tilfellet sier bestemmelsene i samordningsregelverket at pensjonen hos oss må reduseres som følge av økningen i pensjonen fra NAV. For de fleste vil den samlede pensjonen fra OPF og NAV forbli på samme nivå.  

Mer informasjon: