Tilsammen vil din samlede pensjon fra OPF og NAV enten forbli på samme nivå som før 1. september 2017 eller øke.

Grunnen til at pensjonen fra OPF ikke øker, er reglene i samordningsloven. Dette er en felles lov for alle offentlige tjenestepensjonsordninger. Loven regulerer hvor mye en person med offentlig tjenestepensjon får utbetalt fra NAV og hvor mye som utbetales av tjenestepensjonsordningen. 

I dette tilfellet sier bestemmelsene i samordningsregelverket at pensjonen hos oss må reduseres som følge av økningen i pensjonen fra NAV.

Mer informasjon: