Vedtaket innebærer at minstegrensen for medlemskap i kommunens tjenestepensjonsordning endres fra 14 timer per uke til at man må ha en stilling på 20 prosent. I tillegg blir timelønnet arbeid (ekstravakter m.m.) pensjonsgivende og vilkår for medlemskap om fast arbeidstid bortfaller. Det medfører også at alle midlertidig ansatte skal meldes inn i vår pensjonsordning fra første arbeidsdag.

De nye innmeldingsreglene er som følger: 

  • Alle ansatte med fast stilling på 20 prosent eller mer skal meldes inn i vår pensjonsordning. Regelen gjelder med tilbakevirkende kraft fra 1. april 2016.
  • Alle midlertidig ansatte skal meldes inn i vår pensjonsordning fra ansettelsesdato. 
    Regelen gjelder med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2017. Har du etter denne datoen vært ansatt i 1 år eller mer, vil du bli innmeldt fra ansettelsesdatoen din. 
  • Timebetalte med 20 prosent eller mer av full stilling skal meldes inn i vår pensjonsordning. Regelen gjelder med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2017.
  • Alle ansatte som jobber ekstra timer utover sin faste stilling skal få medregnet dette i sin pensjonsopptjening. Regelen gjelder med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2017.

Her finner du våre oppdaterte medlemsvilkår

Her kan du laste ned de nye pensjonsvedtektene (PDF)

 

NB! 


Medlemsvilkårene ble vedtatt i bystyret 1. mars 2017. Har du vært medlem hos oss lenge, og de nye reglene ikke berører deg, finner du våre tidligere medlemsvilkår her.
  

*De nye innmeldingsreglene i Oslo kommunes vedtekter gjelder ikke lukkede ordninger. En lukket ordning betyr at nye ansatte ikke lenger blir meldt inn i pensjonsordningen vår. Dette gjelder alle helseforetakene og aksjeselskapene til kommunen. Siden alle disse ordningene er lukkede ordninger er det ikke aktuelt med ny innmeldinger. 

Med helsefortetak mener vi: 
Sykehuspartner HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus
Sykehusapotekene HF
Ullevål apotek
Akershus universitetssykehus HF
Vestre Viken HF

Med aksjeselskap mener vi: 
Oslo Konserthus AS
Hav Eiendom AS
Oslo produksjon og tjenester AS (opt)
Fortum Oslo Varme AS 
Oslo Pensjonsforsikring AS

Jobber du i et av disse selskapene er det følgende pensjonsvedtekter som gjelder for deg: 

Pensjonsvedtektene til Oslo kommune av 17.12.2014 (PDF)