OPFs likestillingsredegjørelse for 2022 (PDF)

OPFs likestillingsredegjørelse for 2021 (PDF)

OPFs likestillingsredegjørelse for 2020 (PDF)