Vi i Oslo Pensjonsforsikring har lenge tilbudt boliglån med et av markedets beste betingelser som et gode til ansatte i kommunen. 

Med lanseringen av det nye låneproduktet Kassa, åpner vi nå opp for at alle kan søke om boliglån med rettferdige og gode betingelser.

I Kassa ønsker vi å gjøre låneavtalen enkel å forholde seg til, og at du skal være trygg på at du har en av markedets beste renter på boliglånet ditt.

Boliglån uten forhandlinger

Mange lånekunder betaler mer enn de burde, men i Kassa gjør vi ikke forskjell på folk. Hvilken rente vi kan gi deg er basert på hvor mye gjeld du har i forhold til hva boligen din er verdt. Vi plasserer deg i Kassa Small, Medium eller Large, der alle i samme kasse har lik rente. Rettferdig, transparent og enkelt.

Jo mindre grad av lån, jo lavere rente kan vi gi deg.

Small - 3,57 % (nominell rente)* 
Medium - 3,67 % (nominell rente)
Large - 4,14 % (nominell rente)

*Priseksempel Kassa Small: Effektiv rente: 3,63 %, lånebeløp: 2 500 000 kr, nedbetaling over 25 år, rentekostnad: 1 282 897 kr, total kostnad: 3 782 897 kr. Elektronisk tinglysing av pant kommer i tillegg og koster 540 kr (offentlig engangsgebyr til Statens kartverk).

Etter hvert som du betaler ned lånet ditt, eller boligen din stiger i verdi, vil du få en lavere belåningsgrad. Du vil da kunne flytte over til en kasse med bedre rente. Sånn får du best mulig rente uten at du trenger å forhandle om det.

Kassa er på gløtt. I 2023 åpner vi for fullt.

I dag kan du kun flytte boliglån til oss. Når den komplette Kassa lanseres i 2023, vil du også kunne søke om nytt boliglån i en mer effektiv og brukervennlig søknadsprosess. Frem mot hovedlanseringen ønsker vi å testkjøre en noe nedskalert versjon av Kassa. Du kan derfor bli Kassakunde allerede nå. 

Vil du vite mer?

Besøk nettsidene til Kassa her