Her kan du laste ned rapporten:

OPFs årsrapport 2020 

Ønsker du mer informasjon om selve årsresultatet for konsernet, finner du dette i vår tidligere nyhetssak fra februar 2021, her: 

Godt resultat for Oslo Pensjonsforsikring (OPF) i 2020

Kontaktperson:

Administrerende direktør: Åmund T. Lunde

Telefon: + 47 91 79 17 81

E-post: amund.lunde@opf.no