Dette kommer frem av konsernresultatet til Oslo Pensjonsforsikring fra fjerde kvartal i 2016. Tallene viser et godt resultat, god avkastning for kundene og god soliditet.

Oslo Pensjonsforsikring er et livsforsikringsselskap eid av Oslo kommune. Foruten kommunen, er de største kundene Oslo universitetssykehus og Sporveien Oslo. Forvaltningskapitalen er 83 milliarder kroner. Konsernet driver pensjonsforsikring og personforsikringer i morselskapet samt tingskadeforsikring gjennom datterselskapet Oslo Forsikring AS.

Høy forventet avkastning

Solvenskapitaldekningen for morselskapet Oslo Pensjonsforsikring var 557 prosent ved årsskiftet. Uten overgangsregler som er laget for å lette innføringen var dekningen 495 prosent.

– Soliditeten har gjort at Oslo Pensjonsforsikring har en investeringsprofil med høy forventet avkastning. Kapitalkravene som ble innført i 2016 har ikke påvirket investeringsprofilen vår. Avkastningen på kundenes pensjonsmidler var 5,3 prosent i 2016, sier Åmund T. Lunde, administrerende direktør i Oslo Pensjonsforsikring.

Gjennomsnittet over de siste fem og ti årene er henholdsvis 7,1 og 5,6 prosent.

Konsernresultatet for 2016 tilsvarer en egenkapitalavkastning på 10,8 prosent. Det er en reduksjon fra 2015, som var preget av frigjøring av avsetninger innenfor både pensjons- og skadeforsikring.