Dette er feil. Det har ikke blitt endret noe i skatteoppgjøret ditt for 2018 , og du trenger ikke å foreta deg noe.
 
Vi beklager det inntrufne.