I den anledning har vi den glede av å annonsere at følgende søknader er digitale:

  • Søknad om avtalefestet pensjon (AFP) 
  • Søknad om alderspensjon
  • Søknad om uførepensjon

De digitale søknadene er mye enklere å fylle ut enn tidligere. Blant annet er all informasjon vi allerede har registrert i vårt system forhåndsutfylt.

Søknadene fylles ut ved å logge seg inn på Din side for medlemmer og Din virksomhet for arbeidsgivere. 

Her vil dere finne søknadene som er aktuelle i deres tilfelle. 

Vi håper dere blir fornøyd! 

Mer informasjon

Veiledning for utfylling av søknader