Oslo Pensjonsforsikring (OPF) forvalter midler til offentlige pensjonsordninger. Forvaltningen av midlene har som mål å gi kundene våre stabile og lave pensjonskostnader.

Kundene våre er Oslo kommune, Ruter, Sporveien Oslo, Oslo Nye Teater, Oslo Universitetssykehus og flere andre kommunale selskaper og helseforetak.

Målet med investeringsstrategien vår er å sette sammen en bred portefølje som gir et best mulig bytteforhold mellom avkastning og risiko.

For å oppnå dette investerer vi globalt i rentepapirer, eiendom og aksjer.

Vi investerer direkte i børsnoterte papirer, i fond og i selskaper som ikke er børsnotert.

Vil du vite mer om hvordan vi jobber?

Her finner du mer detaljert informasjon om: