Hva vil det si å være medlem av vår pensjonsordning?

Gjennom arbeidsgiveren din har du blitt medlem av vår offentlige tjenestepensjonsordning som gir deg en rekke fordeler. Medlemskapet ditt hos oss er en viktig sikkerhet for fremtiden.

Finn ut mer nedover på siden.

Gunstig alderspensjon

Som medlem hos oss har du en svært gunstig pensjonsordning. Pensjonen fra oss kommer som et supplement til pensjonen fra folketrygden og gir deg en ekstra økonomisk sikkerhet den dagen du velger å gå av med pensjon.

Du kan også ha mulighet til å gå av tidligere med avtalefestet pensjon (AFP).

Din pensjon hos oss

AFP

Enkel pensjonskalkulator

To damer som går over en bro.

Uføre- og etterlattepensjon

Skulle noe uforutsett skje, har alle våre medlemmer uførepensjonrettigheter gjennom sin tjenestepensjonsordning.

Dette kan gi deg en ekstra økonomisk sikkerhet og vil komme i tillegg til ytelser fra NAV. 

Alt om uførepensjon

Alt om etterlattepensjon

Par på benk som ser utover Oslofjorden.

Du kan låne til det meste

Hos oss har du mulighet til å låne penger til bolig, bil, båt og hytte til svært gode betingelser.

Alt om våre lån 

Lånekalkulator

Dame i rød jakke går forbi fargerik vegg.

Du er forsikret

I tillegg er de fleste av våre medlemmer dekket av våre personalforsikringer. Disse inkluderer gruppelivsforsikring, yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring på fritid.

Alt om våre personalforsikringer

Generelt om medlemskap

Hvem er medlem? 

Vi leverer offentlig tjenestepensjon til de fleste ansatte i Oslo kommune*, kommunale foretak, flere av kommunens aksjeselskap og ansatte på sykehus som tidligere ble eid av Oslo kommune. 

*Lærere som er ansatt i Oslo kommune er tilknyttet Statens pensjonskasse. 

Innmelding

Arbeidsgiveren din har ansvaret for å melde deg inn i pensjonsordningen. Dette skjer automatisk når du oppfyller våre vilkår for medlemskap.

Pensjonspremie

Det er arbeidsgiveren din som innbetaler din pensjonspremie.

Utmelding

Hvis du slutter i stillingen din og ikke lenger skal jobbe et sted med medlemskap hos oss, meldes du automatisk ut av pensjonsordningen. Du kan da ha opparbeidet deg pensjonsrettigheter hos oss. Dette kalles oppsatte rettigheter. For å ta ut en oppsatt rett må du ha hatt en samlet tjenestetid i offentlige pensjonsordninger på minimum 3 år.
Her kan du lese mer om oppsatte rettigheter. 

Ved opphør av medlemskapet i hos oss, er det ikke muligheter for videre opptjening i pensjonsordningen vår ved egen premiebetaling. Man har imidlertid rett til å tegne en fortsettelsesforsikring (en individuell pensjonsforsikring) uten å avgi helseerklæring.

Skal du fortsette å jobbe i det offentlige, og meldes inn i en annen offentlig tjenestepensjonsordning, vil du få medregnet opptjeningstiden din fra oss videre. Dette er på grunn av overføringsavtalen, en avtale som er inngått mellom alle leverandører av offentlig tjenestepensjon. 

Overføringsavtalen sørger for at personer som har vært medlem av flere offentlige tjenestepensjonsordninger får samlet opptjeningstiden sin fra alle ordningene. Den samlede opptjeningstiden blir overført til den siste ordningen man er medlem av. Det er hos denne ordningen man søker og får utbetalt pensjonen sin fra.  

Din side gir deg oversikt!

Her kan du: 

  •  Finne aktuelle søknader
  • Få oversikt over opptjeningstiden din og stillingshistorikken din hos oss
  • Se dine utbetalinger og utbetalingsdatoer 
  • Finne aldersgrensen på stillingen din
  • Endre kontonummer hvis du har fått nytt kontonummer

    Logg inn på Din side

Har du andre spørsmål?
Se ofte stilte spørsmål om medlemskap eller kontakt oss på 23 36 08 00