Fakta om eiendommen

Areal: 16 434 m²

Adresse: Per Kroghs vei 1, Oslo 

Byggeår: 1982

Rehabiliteringsår: 1986, 2006 og 2020/2021

Leietakere: BMI (fra 1. november 2021)

Forvalter: Malling & Co

Kontaktinfo: 24 02 80 00

Per_Kroghsvei.jpg