Aktuelt

Her finner du alle aktuelle nyheter fra oss.

Vi har sluttet å sende ut brev om forlengelse av midlertidig uførepensjon

Dette gjelder alle som automatisk får forlengelse på bakgrunn av fortsatt vedtak fra NAV.

Les videre

Nye satser for minste pensjonsnivå i folketrygden fra 1. september

Satsene for enslige alderspensjonister økte med 4000 kroner, og satsene for gifte og samboende alderspensjonister økte med 1000 kroner.

Les videre

OPF er med på å hjelpe norske teknologibedrifter ut i verden

Nylig ble vi investor i det nyetablerte investeringsfondet, Idekapital Fund 1. Fondet skal investere i norske teknologiselskaper.

Les videre

Lavere CO2-utslipp fra OPFs aksjeportefølje

OPF skal bidra til lavere utslipp av klimagasser. Utslippene fra selskapene i OPFs aksjeportefølje er per juni 2017 redusert med 23 prosent fra gjennomsnittet i 2014-2016.

Les videre

Over 2 milliarder kroner i finansinntekter til kundene våre i 1. kvartal

Dette kommer frem av konsernresultatet vårt fra første kvartal i 2017.

Les videre

Våre åpningstider i påsken 2017

Her er våre åpningstider i forbindelse med påsken 2017.

Les videre

Godt resultat og høy solvens dekning

Oslo Pensjonsforsikring fikk et resultat på 732 millioner kroner i 2016. De nye kapitalkravene oppfylles med over 550 prosent. 

Les videre

Nye innmeldingsregler ble vedtatt i bystyret 1. mars 2017

De nye innmeldingsreglene gjelder alle som jobber i  Oslo kommune eller et kommunalt foretak. Reglene fører til at flere ansatte omfattes av pensjonsordningen og at deltidsansatte som tar ekstravakter...

Les videre

Oslo Pensjonsforsikring er med å skape grønn energi i Europa

Vi er investor i et fond som investerer i miljøvennlig energi. Blant fondets prosjekter er et omfattende vindmølleprosjekt som skal spare miljøet for 700 000 tonn CO2.

Les videre

Utbetaling av pensjon i januar 2017

Har du spørsmål om utbetalingsslippen din eller skatt, finner du mer informasjon her:

Les videre

Digitale utbetalingsslipper

I likhet med NAV skal vi nå slutte å sende ut utbetalingsslipper i posten. Utbetalingsslippene dine finner du på Din side.  Dette er aktuelt fra og med utbetalingen vår i januar 2017. 

Les videre

Skattetrekk i desember

For utbetalingen vår i desember gjelder følgende skattetrekk: 

Les videre

Søknadene våre har nå blitt digitale

Vi har nå digitalisert søknadene våre.

Les videre

Nå er vi i gang med etteroppgjøret for 2015

Vi har nå fått tallene for skatteåret 2015 og gjennomfører nå det vi kaller et etteroppgjør for alle som fikk utbetalt uførepensjon det året.

Les videre

Folketrygdens satser er endret fra 1. september

Som en følge av dette vil enkelte få endret pensjonen sin fra både oss og NAV.

Les videre

Informasjon til deg som er enslig og mottar minstepensjon fra NAV

Fra 1. september settes folketrygdens minstepensjon for enslige opp med 4000 kroner per år. Pensjonen du får fra NAV vil øke med dette beløpet årlig. Samtidig vil pensjonen din fra oss bli redusert.

Les videre

Oslo Pensjonsforsikring har kjøpt Herøya Industripark

Nesten 90 års industrihistorie fikk ny eier da Oslo Pensjonsforsikring (OPF) formelt overtok Herøya Industripark torsdag 23. juni 2016.

Les videre

Nytt grunnbelop i folketrygden fra 1. mai 2017

Fra 1. mai 2017 har grunnbeløpet i folketrygden økt fra 92 576 til 93 634 kroner. De fleste pensjoner fra oss vil bli regulert i juli. 

Les videre

Nytt grunnbeløp i folketrygden

Fra 1. mai 2016 har grunnbeløpet i folketrygden økt fra 90 068 til 92 576 kroner. De fleste pensjoner fra oss vil bli regulert i juli. 

Les videre