Ønsker du å refinansiere?

For deg som vil flytte lån til oss eller låne på boligen din til oppussing, bil, hytte eller annet. Mot sikkerhet i bolig kan du låne til hva du måtte ønske, enten du er ny lånekunde eller du allerede har et lån hos oss. 

Nyttig å vite før du søker

Hvilken sikkerhet kreves? 

Skal du ta opp lån hos oss, må du ha pant i bolig. Vi gir lån mot pantesikkerhet i selveierbolig, aksjeleilighet og borettslagsleilighet. 

Les mer om sikkerhet her 

Hvor mye kan du låne? 

Du vil i hovedsak kunne låne opptil 75 % av boligens verdi, eller av kjøpesum dersom denne er lavere, korrigert for eventuell fellesgjeld. 

Her kan du lese hvordan du beregner sikkerhet når det er andel fellesgjeld knyttet til boligen

Om søknadsprosessen

Sirkel_1.svg

Finn frem nødvendig dokumentasjon

Vi trenger vi følgende dokumentasjon: 

  • Inntektsdokumentasjon
    Lønnsslipp/pensjonsslipp fra alle lånesøkere.
  • Siste skattemelding
    Tidligere kalt selvangivelse (ikke skatteoppgjør), fra alle lånesøkere.
  • Eventuell utleiekontrakt
    Leier du ut, trenger vi dokumentasjon på eventuelle leieinntekter du har per i dag.

Har du ikke de nødvendige dokumentene tilgjengelig når du søker, er det mulig å ettersende disse. 

Sirkel_2.svg

Fyll ut vår elektroniske søknad og send inn skjerma til oss

For raskest mulig svar på søknaden anbefaler vi at du sender inn dokumentasjonen samtidig som du sender inn søknaden. 

Du kan laste opp de aktuelle vedleggene på Din side etter at du har fylt inn søknaden. 

Vedlegg kan også ettersendes per e-post til laan@opf.no

NB! Av hensyn til personvernet ditt er det viktig at du sladder de siste fem sifrene i fødseslnummeret ditt i alle vedlegg hvis du sender dette per e-post.

Sirkel_3.svg

Hva skjer videre?

Du får svar så fort søknaden din er behandlet. 

Behandlingstiden hos oss er for tiden 1 uke. 

Prisliste

Her finner du en oversikt over alle våre gjeldende gebyrer

Papirsøknad      

Ønsker du i stedet å fylle u en papirsøknad har du anledning til dette. Legg merke til at dette vil blir dyrere enn om du søker elektronisk.