Pantedokument

Et pantedokument er et dokument som gir oss som långiver sikkerhet i en bolig.