Hvilken sikkerhet kreves?

Vi gir lån mot pant i selveierbolig og borettslagsleilighet.