Hvilken sikkerhet kreves?

Vi gir lån mot pant i selveierbolig, aksjeleilighet og borettslagsleilighet.