Godkjent legitimasjon

  • Gyldig pass (ikke nødpass)
  • Bankkort (norsk, med bilde)
  • Gyldig førerkort 
  • Nasjonale ID-kort utstedt av et EØS-land (en oversikt over disse fremgår av utlendingsforskriften vedlegg 4). 
  • Norsk utlendingspass (blått pass)
  • Norsk reisebevis for flyktinger (grønt pass)