Søk om å overta et lån

Dette gjelder deg som vil flytte over et felles lån til deg eller overta en annen sitt lån (debitorskifte). Dette kan være aktuelt ved samlivsbrudd, dødsfall etc.