Har du spørsmål om uføre- eller etterlattepensjon?

Vi holder åpent alle hverdager fra 08.00-15.30. 

Telefon: 
+47 23 36 08 00

E-post: 
pensjonsservice@opf.no

Du finner også mye nyttig informasjon her på våre nettsider: 

Her kan du lese mer om uførepensjon: 
Uførepensjon

Her kan du lese mer om etterlattepensjon:
Etterlattepensjon

Gjør det selv på Din side: 

På Din side får du full oversikt. Her kan du enkelt:  

  • Finne aktuelle søknader
  • Få oversikt over opptjeningstiden din
  • Se dine utbetalinger og utbetalingsdatoer 
  • Endre kontonummer hvis du har fått nytt kontonummer
  • Melde fra om endret inntekt  

Logg inn på Din side