De fleste pensjoner fra oss vil bli regulert i juli. De som ikke får regulert pensjonen sin i juli, vil få dette fortløpende utover sommeren / tidlig høst med etterbetaling fra 1. mai 2023. Les mer om årets regulering her

Har du spørsmål om AFP eller alderspensjon?