Har du spørsmål om våre personforsikringer?

Dette gjelder både våre personalforsikringer
(ulykkesforsikring, yrkesskadeforsikring og gruppelivsforsikring) og vår barn- og elevforsikring. 

Telefon:
Vi kan kontaktes alle hverdager fra klokken 08.00-15.30 på følgende telefonnummer: 23 36 08 82

E-post: 
E-post kan sendes til: personskade@opf.no 

Post:
Postadressen vår er:
Oslo Pensjonsforsikring, 
Postboks 6623 St. Olavs plass,
0129 Oslo.

Faks:
Faksnummeret vårt er: 23 36 08 01

Du finner også mye nyttig informasjon her på våre nettsider: 

Her har vi samlet alt av nyttig informasjon til deg som er syk eller skadet og lurer på hva du skal gjøre? 
Syk eller skadet? 

Her har vi samlet alt om våre personalforsikringer:  
Alt om våre personalforsikringer


Her har vi samlet alt om vår barn- og elevforsikring: 
Alt om vår barn- og elevforsikring