Styret i Oslo Pensjonsforsikring AS

Styret i Oslo Pensjonsforsikring AS består av følgende medlemmer: 

  • Jørund Vandvik (leder, valgt av aksjonæren)
  • Unni Hongseth (nestleder, valgt av aksjonæren)
  • Mark Wingate (valgt av aksjonæren)
  • Anlaug C. Haarbye (valgt av aksjonæren)
  • Roger Dehlin (utpekt av medlemmene)
  • Mette Cecilie Skaug (valgt av de ansatte)
  • Ole Arne Horgen Reinli (valgt av de ansatte)