Styret i Oslo Forsikring

Styret i Oslo Forsikring består av følgende medlemmer: 

  • Åmund T. Lunde (leder, valgt av aksjonæren)
  • Ketil Wang (valgt av aksjonæren)
  • Kirsten Røra (valgt av aksjonæren)