Presse

Her finner du vår kontaktinformasjon for pressehenvendelser: 

Åmund T. Lunde (administrerende direktør)
Telefon: 23 36 08 05/ 917 917 81
E-post: amund.lunde@opf.no

Karin Anne Cartner (kommunikasjonsrådgiver)
Telefon: 413 18 930
E-post: karinanne.cartner@opf.no