Presse

Her finner du vår kontaktinformasjon for pressehenvendelser.   

Åmund T. Lunde (adm.dir). 

Telefon: 23 36 08 00 (sentralbord)