Ved utgangen av 2018 omfatter pensjonsordningen vår omkring:

  • 40 000 yrkesaktive medlemmer
  • 41 000 pensjonister
  • 82 000 tidligere medlemmer

   

Vår offentlige tjenestepensjonsordning er en av de gunstigste tjenestepensjonsordningene i offentlig sektor. Pensjonsordningen vår bidrar til en ekstra økonomisk sikkerhet for fremtiden i form av alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. Dette kommer i tillegg til eventuelle ytelser man får fra folketrygden (NAV).

Les mer om hva det vil si å være medlem her

De fleste medlemmer av pensjonsordninger og ansatte i flere av aksjeselskapene som eies av Oslo kommune, dekkes også av våre gode personalforsikringer. Personalforsikringene inkluderer gruppelivsforsikring, yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring. 

Les mer om våre personalforsikringer her


Alle barn og skoleelever som deltar i aktiviteter i regi av Oslo kommunes barnehager eller skoler er dekket av vår barn-og elevforsikring. Forsikringen kan også omfatte barn i besøkshjem, fosterhjem og barnehjem m.m.

Les mer om vår barn- og elevforsikring her


Vi tilbyr også lån til svært gode betingelser. Dette gjelder alle  som er medlem av vår pensjonsordning, lærere i Osloskolen, ansatte i private helsestasjoner som inngår i Oslo kommunes helseplan og Personellservicekontorer tilknytttet ansatte i Oslo kommune. 

Les mer om våre lån her

Finansiell informasjon

OPF-konsernet har en forvaltningskapital på rundt 100 milliarder kroner. 

Her finner du mer finansiell informasjon om selskapet

 

Historien vår

Oslo Pensjonsforsikring AS så dagens lys i 2001. 

Dette var ikke begynnelsen, men fortsettelsen på en 100-årig historie som startet med Akers kommunale pensjonskasse i 1901.

 

 

 Fra pensjonskasse til livselskap

 

1901

Akers kommunale pensjonskasse blir opprettet

1902

Kristiania kommunale pensjonskasse blir opprettet

1925

Hovedstaden skifter navn, og Kristiania pensjonskasse endrer navn til Oslo kommunale pensjonskasse

1948

Oslo og Aker slås sammen til én kommune, og Aker kommunale pensjonskasse opphører som aktiv kasse

1992

Aker kommunale pensjonskasse blir fusjonert med Oslo kommunale pensjonskasse

2001

Oslo kommunale pensjonskasse blir omdannet til aksjeselskap og får navnet Oslo Pensjonsforsikring AS