Ved utgangen av 2017 omfatter pensjonsordningen vår:

  • 33 000 yrkesaktive medlemmer
  • 37 000 pensjonister
  • 70 000 tidligere medlemmer

   

Vår offentlige tjenestepensjonsordning er en av de gunstigste tjenestepensjonsordningene i offentlig sektor. Pensjonsordningen vår bidrar til en ekstra økonomisk sikkerhet for fremtiden i form av alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. Dette kommer i tillegg til eventuelle ytelser man får fra folketrygden (NAV).

Les mer om hva det vil si å være medlem i vår pensjonsordning her

De fleste medlemmer av pensjonsordninger og ansatte i flere av aksjeselskapene som eies av Oslo kommune, dekkes også av våre gode personalforsikringer. Personalforsikringene inkluderer gruppelivsforsikring, yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring. 

Les mer om våre personalforsikringer her

Alle barn og skoleelever som deltar i aktiviteter i regi av Oslo kommunes barnehager eller skoler er dekket av vår barn-og elevforsikring. Forsikringen kan også omfatte barn i besøkshjem, fosterhjem og barnehjem m.m.

Les mer om vår barn- og elevforsikring her

Vi tilbyr også lån til svært gode betingelser. Dette gjelder alle  som er medlem av vår pensjonsordning, lærere i Osloskolen, ansatte i private helsestasjoner som inngår i Oslo kommunes helseplan og Personellservicekontorer tilknytttet ansatte i Oslo kommune. 

Les mer om våre lån her

Finansiell informasjon

Konsernets forvaltningskapital var 92 milliarder kroner ved slutten av 2017.

Her finner du mer finansiell informasjon om selskapet