Ved utgangen av 2017 omfatter pensjonsordningen vår:

  • 33 000 yrkesaktive medlemmer
  • 37 000 pensjonister
  • 70 000 tidligere medlemmer

   

Vår offentlige tjenestepensjonsordning er en av de gunstigste tjenestepensjonsordningene i offentlig sektor. Pensjonsordningen vår bidrar til en ekstra økonomisk sikkerhet for fremtiden i form av alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. Dette kommer i tillegg til eventuelle ytelser man får fra folketrygden (NAV).
Les mer om hva det vil si å være medlem i vår pensjonsordning her.

De fleste medlemmer av pensjonsordninger og ansatte i flere av aksjeselskapene som eies av Oslo kommune, dekkes også av våre gode personalforsikringer. Personalforsikringene inkluderer gruppelivsforsikring, yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring. 
Les mer om våre personalforsikringer her.  

Alle barn og skoleelever som deltar i aktiviteter i regi av Oslo kommunes barnehager eller skoler er dekket av vår barn-og elevforsikring. Forsikringen kan også omfatte barn i besøkshjem, fosterhjem og barnehjem m.m.

Les mer om vår barn- og elevforsikring 

Vi tilbyr også lån til svært gode betingelser. Dette gjelder alle  som er medlem av vår pensjonsordning, lærere i Osloskolen, ansatte i private helsestasjoner som inngår i Oslo kommunes helseplan og Personellservicekontorer tilknytttet ansatte i Oslo kommune. 

Les mer om våre lån her

Ved utgangen av 2015 var selskapets forvaltningskapital på 77 milliarder kroner. Egenkapitalen var på 5,7 milliarder kroner.

*Lærere som er ansatt i Oslo kommune er tilknyttet Statens Pensjonskasse.