Forsikringsselskapet er opprettet for å betjene Oslo kommune og virksomheter eid av kommunen. 

Målet er å holde deres forsikringskostnader så lave som mulig ved rådgivning innen risikostyring, målrettet skadeforebyggende arbeid og gode forsikringsløsninger. 

Våre tjenester og produkter skal bidra til å minimalisere risikoen for økonomisk tap på miljø og eiendom. For å oppnå dette har vi et nært samarbeid med kundene våre og jobber systematisk med skadeforebyggende arbeid. 

Totalt forsikrer vi cirka 3000 bygninger til en samlet verdi på over 130 milliarder kroner. 

Blant annet forsikrer vi Oslo rådhus, Oslo domkirke, Deichmanske hovedbibliotek og 177 skoler.

Vi leverer også ulike ansvarsforsikringer. Dette er en forsikring som kan gi dekning i tilfeller der bedriften kan bli erstatningsansvarlig ovenfor en tredjepart. Eksempler på dette er Sporveien T-banen AS og Sporveien Trikken AS. Andre eksempler er ansvarsforsikringer som Oslo kommune har tegnet for arbeidsmaskiner, dam- og skianlegg.  

Historien til selskapet

1996

Oslo Forsikring AS ble etablert som et egenforsikringsselskap (captive) for Oslo kommune.

Ved etableringen av selskapet la bystyret vekt på at selskapet skulle fremme forbedret risikostyring, systematisk skadeforebyggende arbeid og lavere forsikringskostnader for kommunen. 

2014 

Fra januar 2014 inngår Oslo Forsikring AS i forsikringskonsern med Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF), og er i dag datterselskap og 100% eid av OPF.