Ledelsen

Her er ledergruppen til OPF-konsernet. 

  Åmund Lunde
  Administrerende direktør i Oslo 
  Pensjonsforsikring AS 

  Hanne Myre
  Administrerende direktør i Oslo     
  Forsikring AS og direktør for
  bedriftskundeavdelingen          
  Stig Sæther
  Direktør for
  personkundeavdelingen
  Lars Haram
  Investeringsdirektør 

  Paul Høiness
  Finansdirektør
  Lise Karlsen
  Juridisk direktør 


  Sven Falcke
  Fungerende IT-direktør