Ledelsen

Her er ledergruppen til OPF-konsernet. 

Åmund Lunde
Administrerende direktør i Oslo Pensjonsforsikring AS 

Hanne Myre
Administrerende direktør i Oslo Forsikring AS og direktør for bedriftskundeavdelingen
Stig Sæther
Direktør for personkundeavdelingen
Lars Haram
Investeringsdirektør 

Paul Høiness
Finansdirektør
Lise Karlsen
Juridisk direktør 


Mette Johannessen
IT-direktør