Ledelsen

Her får du oversikt over hvem som sitter i ledergruppen til konsernet Oslo Pensjonsforsikring.

  • Åmund T. Lunde, administrerende direktør i
    Oslo Pensjonsforsikring AS
  • Hanne Myre, administrerende direktør i Oslo Forsikring AS og direktør for bedriftskundeavdelingen 
  • Mette Cecilie Skaug, konstituert investeringsdirektør
  • Lise Karlsen, juridisk direktør  
  • Mette Johannessen, IT-direktør
  • Paul Høiness, finansdirektør
  • Stig Sæther, direktør for personkundeavdelingen