Ledelsen

Her er ledergruppen til OPF-konsernet. 

  Åmund Lunde
  Administrerende direktør i Oslo 
  Pensjonsforsikring AS 

  Hanne Myre
  Administrerende direktør i Oslo     
  Forsikring AS og direktør for
  bedriftskundeavdelingen          

  Lars Haram  
  Investeringsdirektør

  Paul Høiness 
  Finansdirektør

  Lise Karlsen 
  Juridisk direktør og fungerende
  direktør for personkundeavdelingen

  Sven Falcke
  Fungerende IT-direktør