Miljø er et viktig satsingsområde for vår virksomhet, også for eiendomsporteføljen. Dette kommer frem i alle våre aktiviteter:

 • Ved kjøp av eiendommer er miljøstatus og energieffektivitet to av hovedkriteriene som blir vurdert.
 • Miljøaspekter og energieffektivitet blir også vurdert i alle våre rehabiliteringsprosjekter.
 • Det stilles krav til at alle våre nybygg (utviklingsprosjekter) skal sertifiseres etter BREEAM-NOR, med karakteren BREEAM Excellent som mål. BREEAM er Europas ledende verktøy for miljøklassifisering av bygg.
 • Alle våre byggeprosjekter, både nybygg og rehabilitering, har fokus på materialbruk da disse står for en vesentlig andel av et byggs totale utslipp gjennom dets levetid. Det skal benyttes materialer med lave klimagassutslipp.
 • Vi skal jobbe mot fossilfrie byggeplasser.
 • Vi jobber kontinuerlig med energieffektivisering av våre eiendommer.
 • Vi har som mål å sertifisere minimum to eiendommer i året etter BREEAM In-Use. Det er et internasjonalt sertifiseringssystem for eiere, forvaltere og leietagere som skal bidra til reduserte driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende bygg.

Vi er medlem av Grønn Byggallianse som er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge. Hensikten med nettverket er å være en arena for utbyggere og eiere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.

Porteføljen vår består av mange bærekraftige og miljøsertifiserte bygninger. Her er noen eksempler:

Økern Portal

Dette er et av våre større eiendomsutviklingsprosjekt noensinne.

Økern Portal skal bli et toppmoderne og miljøvennlig bygg på Økern i sentrum av Hovinbyen. Bygningen skal bidra til et bærekraftig fellesskap med stort fokus på miljø.

Illustrasjonsbilde av Økern portal utvendig flyfoto

Bygget er planlagt som et BREEAM Excellent-bygg, noe som setter strenge krav til løsninger for energi og miljø.

Det er strenge krav til materialer som skal brukes, og utslippstall for alle valgte materialer sjekkes mot prosjektets klimagassregnskap. Fasaden skal bestå av plater av resirkulert aluminium.

Det skal etableres en egen brønnpark, samt brukes fasetanker for kjøling.

Det er lagt stor vekt på grønne uteareal, både på bakkenivå og på taket. Taket skal være tilgjengelig for publikum, og inneholde blant annet parsellhager, løpebane og bikuber. På bakkeplan skal det legges spesielt godt til rette for syklister med blant annet sykkelparkering og sykkelservice for publikum.

På byggeplassen er det stort fokus på sortering og å jobbe mot fossilere byggeplass. Sorteringsgraden er per 31/12-19 100 %, og det jobbes for å opprettholde dette. Bruk av biodiesel har blitt forespurt fra alle aktuelle aktører (krav til opprinnelsesgaranti), og 2 av 3 anleggsmaskiner går på dette. Det har også vært bruk av elektriske anleggsmaskiner på byggeplassen. Det er også planlagt å bruke biodiesel eller elektrisitet til byggtørk, og å gå over til fjernvarme så fort dette er på plass.

 

Veitvet skole

Veitvet skole i Oslo, som stod ferdig i 2015, er eksempel på et innovativt byggeprosjekt med høye ambisjoner for klima og miljø.

Skolen er bygget som et energieffektivt passivhus og er BREEAM-NOR-sertifisert med karakteren BREEAM Very Good.

Den moderne skolebygningen er også FutureBuilt-prosjekt. Dette innebærer at man leverer bygg med høye krav til miljøet. Blant annet skal man levere bygninger med lavere klimagassutslipp enn det byggeforskriftene leverer, både i byggefasen og i driftsfasen.

Bilde av Veitvet skole

Det er på grunn av miljøkravene i FutureBuilt og BREEAM en utstrakt bruk av tre på Veitvet skole. For å redusere utslipp har det blitt brukt lette klimavegger, innervegger og tak. Det har også blitt lagt stor vekt på å få inn dagslys.

Skolebygget har også bevegelsesstyrte lyssensorer og behovsstyrt ventilasjonssystem (VAV).

Det produseres egen elektrisitet fra et solcelleanlegg. I skolens lobby har det blitt satt opp et eget panel som til enhver tid viser hvor mye strøm solcelleanlegget produseres og kan brukes til bevisstgjøring og i læringssammenheng.

Vår miljøstatus per 31.12.2019

Per 31.12.2019 er dette miljøstatus for vår eiendomsportefølje:

 • Vi har i perioden 2017-2018 redusert energiforbruket i deler av vår eiendomsportefølje med 11 % 
 • Følgende eiendommer er BREEAM-NOR-klassifisert:
  Sørkedalsveien 8 , Oslo - karakter Very Good.
  Media City Bergen, Bergen - karakter Very Good.
  Veivet Skole, Oslo - karakter Very Good.
  Søreide skole, Bergen - karakter Very Good.
  Kirkegata 18, Oslo - karakter Good.
  For Økern Portal, som ferdigstilles i 2021/22, er målet å oppnå karakter Excellent.
 • Følgende eiendommer er BREEAM In-Use-sertifisert:
  Kirkegata 18, Oslo - karakter Good.
  Kongens gate 18-20, Oslo - karakter Very Good.
  Hagaløkkveien 28, Asker- karakter Very Good.
  Sørkedalsveien 8, Oslo - karakter Excellent.
  Øvre Slottsgate 2c, Oslo – sertifikat forventes ila. Q1 2020.
  Vassbotnen 11, Sandnes – sertifikat forventes ila. Q1 2020.
  Stokkamyrveien 18b, Sandnes – sertifikat forventes ila. Q1 2020.
 • Alle eiendommene våre energimerket.
 • Følgende av våre eiendommer er passivhus:
  Veitvet skole, Oslo.
  Søreide skole, Bergen.

  Passiv hus er bygg hvor man har brukt passive tiltak som for eksempel ekstra god isolasjon og bedre tetthet for å redusere energibehovet.

 • Veitvet skole er et FutureBuilt-prosjekt FutureBuilts mål har vært å få frem 50 forbildeprosjekter som skal redusere klimagassutslippene med 50 % innen områdene transport, energibruk og materialbruk.
 • Fossil olje er faset ut, oljekjeler for spisslast er omlagt til bioolje.
 • Vi gjennomførte Enova-støttet energikartlegging på følgende tre eiendommer i 2016:
  Kongens gate 18-20
  Kirkegata 18
  Hagaløkkveien 28
 • Vi har hatt en gjennomgang av tekniske anlegg på Ullevaal Stadion og innførte i 2017 håndbok for energiledelse i tråd med ISO 50001. Handlingsplan er fulgt opp i 2019, og skal følges videre som et optimaliseringsprosjekt.

Det jobbes kontinuerlig med forbedring av miljøarbeidet, og det jobbes for tiden med utarbeidelse av en oppdatert miljøstrategi og flere BREEAM-sertifiseringer.