Som langsiktig investor er vi opptatt av å redusere klimagassutslippene i porteføljen vår og investere i selskap som kan takle klimarisiko og tilpasninger til alternativ energi.

Klimautfordringer og krav fra kunder til etisk og bærekraftig virksomhet har allerede store konsekvenser for kapitalforvaltere verden over. I løpet av de siste årene har utviklingen gått fort. Spesielt har vi sett at selskapene i økende grad rapporterer om miljøarbeid og utslipp. Bruken av energi endres raskt i retning av fornybare kilder. Selskapene aksepterer i større grad at det ikke er en motsetning mellom lønnsomhet og lavere utslipp av klimagasser, men snarere tvert imot.

Vår jobb er å unngå at det blir en motsetning mellom bærekraft og avkastning. Resultatene våre viser at lavere utslipp av klimagasser fra selskapene vi har aksjer i kan gå hånd i hånd med god avkastning. Det er helt avgjørende for en langsiktig forvalter av pensjonsmidlene til Oslo kommune, Ruter, Sporveien og helseforetakene i Osloområdet. 

Vår eier og største kunde Oslo kommune har høye ambisjoner for reduksjon av klimagassutslipp i Oslo. Kommunen har laget klimabudsjett og innført en rekke tiltak som har virkning innenfor Oslos grenser. Tiltakene har fått internasjonal oppmerksomhet.

Vi ønsker å bidra i det viktige klimaarbeidet til Oslo kommune og har derfor satt oss målet om 40 % reduksjon i porteføljen vår innen 2030. 

Vårt arbeid på dette feltet gir også kommunen mulighet til å påvirke klimagassutslipp utenfor Oslos grenser. Grunnen er at vi har mange av våre investeringer i utlandet.