Begge forsikringsselskapene er opprettet for å betjene kommunen og virksomheter eid av den.

Målet er å holde kundenes forsikringskostnader så lave som mulig ved effektiv drift, god kapitalforvaltning og målrettet skadeforebyggende arbeid.

Her kan du lese mer om våre to forsikringsselskap:

Oslo Pensjonsforsikring AS

Oslo Forsikring AS