Har du endret skattetrekket ditt etter denne datoen, har ikke dette kommet med i denne månedens utbetaling. Dette vil bli endret fra utbetalingen din i februar.

Vi kan ikke endre på utbetalingen fra januar eller etterbetale skatt. Dette er det Skatteetaten som endrer ved ligningen for 2018.

Hvis du ser at skattetrekket ditt for januar er feil, men ikke ennå har endret skattetrekket ditt, så må du endre dette hos Skatteetaten.
Her kan du endre skattekortet ditt på skatteetaten.no