Har du endret skattetrekket ditt etter denne datoen, har ikke dette kommet med i denne månedens utbetaling. Dette vil bli endret fra utbetalingen din i februar.

Vi kan ikke endre på utbetalingen fra januar eller etterbetale skatt. Dette er det Skatteetaten som endrer ved ligningen for 2019.

Hvis du ser at skattetrekket ditt for januar er feil, men ikke ennå har endret skattetrekket ditt, så må du endre dette hos Skatteetaten.
Her kan du endre skattekortet ditt på skatteetaten.no 

Annen viktig informasjon om skattetrekk:

Vi anbefaler deg å sjekke skattetrekksmeldingen din på Altinn.

Skatteetaten har nylig sendt ut en skattetrekksmelding med informasjon om skattekortet for 2019. Mottar du pensjon fra oss, bør du sjekke at opplysningene om dine pensjonsutbetalere og eventuelle arbeidsgivere stemmer. 

Hvis ikke vi ikke står oppført her, risikerer du å få feil skattetrekk i 2019.

Les mer her