Skattetrekk i januar

Skatteprosenten som vil bli brukt i forbindelse med denne månedens utbetaling, tar utgangspunkt i det elektroniske skattekortet du var registert med hos Skatteetaten den 7. januar 2021.

Har du endret skattetrekket ditt etter denne datoen, vil ikke dette komme med i denne månedenes utbetaling. Dette vil bli endret fra utbetalingen din i februar.

Vi kan ikke endre på utbetalingen fra januar eller etterbetale skatt. Dette er det Skatteetaten som endrer ved ligningen for 2021.  

Hvis du ser at skattetrekket ditt for januar er feil, men ikke ennå har endret skattetrekket ditt, så må du endre dette hos Skatteetaten. 

Her kan du endre skattekortet ditt på skattetaten.no

Du bør sjekke skattetrekksmeldingen fra Altinn

Vi anbefaler deg å sjekke skattetrekksmeldingen din på Altinn. 

Skatteetaten har nylig sendt ut en skattetrekksmelding med informasjon om skattekortet for 2021. Mottar du pensjon fra oss, bør du sjekke at opplysningene om dine pensjonsutbetalere og eventuelle arbeidsgivere stemmer. 

Hvis ikke vi står oppført her, risikerer du å få feil skattetrekk i 2021. 

Les mer her