Hvis vi ikke står oppført her, risikerer du å få feil skattetrekk i 2021. 

Skattemeldingen som du finner på Altinn, inneholder informasjon om dine pensjonsutbetalere og eventuelle arbeidsgivere. Dette finner du i punktlisten på side 1.  

Oversikten vil se ulik ut fra person til person. Her er et eksempel: 

Skjermbilde av skattetrekksmeldingen  

Det er viktig at du sjekker at oversikten din inneholder et punkt som kan knyttes til pensjonen du får fra oss.

I eksempelet over finner du dette i andre punkt. 

Hva som må være med, kommer an på hvilken type pensjon du har. 

Mottar du AFP, alderspensjon, barnepensjon eller ektefellepensjon, gjelder følgende: 
Her må oversikten din inneholde et punkt som viser til "pensjon utbetalt fra andre".

Mangler du "pensjon utbetalt fra andre" i oversikten din, må du gi beskjed til Skatteetaten om at dette mangler. 

Hvorvidt dette skal stå i første punkt som viser til en trekktabell, eller et annet punkt som viser til et skattetrekk som i eksempelet over, kommer an på hvem du får hoveddelen av pensjonen din fra. Får du hoveddelen fra oss, skal "pensjon fra andre" vise til et tabelltrekk. Hvis ikke, skal det vise til et skattetrekk.  

Mottar du uførepensjon, gjelder følgende: 
Her må oversikten din inneholde et punkt som viser til "biarbeidsgiver/andre utbetalere av uføreytelsen".

Mangler du "biarbeidsgiver/andre utbetalere av uføreytelsen" i oversikten din, må du gi beskjed til Skatteetaten om at dette mangler.