For ansatte i Oslo kommune betyr vedtaket:   

  • Pensjonsopptjening fra første time. Alle ansatte i Oslo kommune vil bli meldt inn fra første time i jobb og det vil ikke lenger være en nedre grense på 20 % stilling for å få medlemskap i OPF.
  • Flere personer får pensjonsrettigheter
  • Lik innmeldingsgrense som kommunal sektor før øvrig 

Endringen gjelder kun for stillinger som er tilknyttet Oslo kommune. Jobber du for en annen arbeidsgiver, gjelder de samme reglene som før.  

Viktig å merke seg: 
Om du jobber ved siden av pensjon i dag, kan de de nye innmeldingsreglene få konsekvenser for deg.

Les mer om arbeid og pensjon her