Grunnbeløpet i folketrygden har økt fra 99 858 til 101 351 kroner. Det nye grunnbeløpet gjelder med tilbakevirkende kraft fra 1. mai 2020.

For deg som mottar pensjon fra oss betyr dette følgende:

  • De fleste pensjoner fra oss vil bli regulert i oktober. Du vil da få justert pensjonen din med det nye grunnbeløpet med etterbetaling fra 01.05.2020. De som ikke får regulert sin pensjon i oktober, vil få dette fortløpende utover høsten med etterbetaling fra 01.05.2020.
  • Hvor mye dette vil utgjøre for deg kommer an på hvilken type pensjon du mottar fra oss. I hovedtrekk gjelder følgende:  

    Hvis du mottar uførepensjon eller etterlattepensjon (før fylte 67 år) vil du få en økning på 1,5 prosent.

    Hvis du mottar alderspensjon, AFP, særalderspensjon eller etterlattepensjon (etter fylte 67 år), vil økningen bli noe lavere. Grunnen er at det skal trekkes 0,75 prosent etter lønnsvekstreguleringen. 


Du kan lese mer om regulering av pensjon her