Vi må i likhet med andre trygdemyndigheter og pensjonsforetak innhente leveattest fra pensjonister bosatt i utlandet. Dette gjør vi for å sikre at vi utbetaler pensjon til rett mottaker, og for å redusere risikoen for feilutbetalinger i forbindelse med dødsfall.

En leveattest skal underskrives av pensjonsmottakeren selv. I tillegg skal en offentlig myndighet på mottakers hjemsted, eller to vitner (to myndige personer), bekrefte at mottaker faktisk er i live.

Eksempler på myndigheter som kan benyttes til bekreftelse er: norske utenriksstasjoner, lokale trygdemyndigheter, Den norske sjømannskirke, Notarius Publicus, folkeregisteret, politiet eller postkontor. Eventuelle kostnader forbundet med slik bekreftelse må dekkes av den enkelte.

 I 2019 er følgende pensjonsmottakere omfattet av leveattestkontrollen:

  • Pensjonsmottakere over 60 år som er fast bosatt i et land utenfor EØS-området.
  • Pensjonsmottakere over 80 år som er fast bosatt i et land innenfor EØS-området.
  • Pensjonsmottakere som betaler kildeskatt uten å være registrert i OPF med utenlandsk adresse.

Dersom vedlagte leveattest ikke blir returnert OPF, eller skjemaet er mangelfullt utfylt, vil utbetalingen av din pensjon bli stanset.

Fristen for å returnere denne attesten er 15. juni 2019.

Leveattesten kan lastes ned her (PDF)