Alle som må sende inn leveattest vil få et brev av oss om dette. Utsendelsen av disse brevene har dessverre blitt noe forsinket i år.  

Brevene vil bli sendt ut i månedsskiftet august/september 2020.

Det vil også bli lagt ut informasjon her på opf.no.  

Hva er en leveattest?

Vi må i likhet med andre trygdemyndigheter og pensjonsforetak innhente leveattest fra pensjonister bosatt i utlandet. Dette gjør vi for å sikre at vi utbetaler pensjon til rett mottaker, og for å redusere risikoen for feilutbetalinger i forbindelse med dødsfall.

En leveattest skal underskrives av pensjonsmottakeren selv. I tillegg skal en offentlig myndighet på mottakers hjemsted, eller to vitner (to myndige personer), bekrefte at mottaker faktisk er i live.

Eksempler på myndigheter som kan benyttes til bekreftelse er: norske utenriksstasjoner, lokale trygdemyndigheter, Den norske sjømannskirke, Notarius Publicus, folkeregisteret, politiet eller postkontor. Eventuelle kostnader forbundet med slik bekreftelse må dekkes av den enkelte.