Grunnbeløpet fastsettes av Arbeids- og sosialdepartementet og justeres 1. mai hvert år. Du kan lese mer om dette på Regjeringen.no. 

For deg som mottar pensjon fra oss betyr dette følgende:

  • De fleste pensjoner fra oss vil bli regulert i juli. Du vil da få justert pensjonen din med det nye grunnbeløpet med etterbetaling fra 01.05.2019. De som ikke får regulert sin pensjon i juli, vil få dette fortløpende utover høsten med etterbetaling fra 01.05.2019.
  • Hvor mye dette vil utgjøre for deg kommer an på hvilken type pensjon du mottar fra oss. I hovedtrekk gjelder følgende:  

    Hvis du mottar uførepensjon eller etterlattepensjon (før fylte 67 år) vil du få en økning på 3,07 prosent. Alderspensjon under opptjening øker med tilsvarende prosentsats. 

    Hvis du mottar alderspensjon, AFP, særalderspensjon eller etterlattepensjon (etter fylte 67 år), vil økningen bli noe lavere. Grunnen er at det skal trekkes 0,75 prosent etter lønnsvekstreguleringen. Gjelder dette deg, vil du få en økning på 2,30 prosent.