Aktuelt

Her finner du alle aktuelle nyheter fra oss.

100 milliarder i forvaltningskapital for Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) har passert 100 milliarder kroner i forvaltningskapital.  Det er en dobling siden 2012. Tallene kommer frem av resultatet fra andre kvartal 2019.

Les videre

Pensjon i august

Har du fått lavere pensjon i august enn i juli? Dette skyldes mest sannsynlig at du fikk ekstra mye utbetalt i juli som følge av at pensjonen din har blitt regulert.  

Les videre

Nytt grunnbeløp i folketrygden

Fra 1. mai 2019 har grunnbeløpet i folketrygden økt fra 96 883 til 99 858 kroner. De fleste pensjoner fra oss vil bli regulert i juli. 

Les videre

Sterkt kvartal for Oslo Pensjonsforsikring

Tallene fra årets første kvartal viser et svært godt resultat og høy avkastning for Oslo Pensjonsforsikring (OPF). 

Les videre

Leveattest for pensjonister i utlandet

En del pensjonister som er bosatt i utlandet, må sende inn leveattest til oss innen 15. juni 2019.

Les videre

Ny klimarapport fra Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) rapporterer for første gang om klimarisiko etter ny internasjonal standard. 

Les videre

Ofte stilte spørsmål om ny pensjonsordning

Hva betyr ny pensjonsordning for deg? Her finner du svar på de vanligste spørsmålene vi får om den nye ordningen.

Les videre

Skattekort og skattetrekk

Skatteetaten har nylig sendt ut en skattetrekksmelding med informasjon om skattekortet for 2019. Mottar du pensjon fra oss, bør du sjekke at opplysningene om dine pensjonsutbetalere og eventuelle arbeidsgivere...

Les videre

Skattetrekk i januar

Skatteprosenten som har blitt brukt i forbindelse med denne månedens utbetaling har tatt utgangspunkt i det elektroniske skattekortet du var registrert med hos Skatteetaten den 4. januar 2018.

Les videre

Skatt og utbetaling i desember

Har du spørsmål om skattetrekk og utbetaling av pensjon i desember? Les mer her.

Les videre

Ny investeringsdirektør i Oslo Pensjonsforsikring

Lars Haram, som i dag er investeringsdirektør (CIO) i Storebrand-konsernet, starter som ny investeringsdirektør og leder for kapitalforvaltningsavdelingen i OPF fra 1. februar 2019.

Les videre

Resultat fra andre kvartal 2018

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) fikk et konsernresultat på 198 millioner kroner i andre kvartal 2018. Avkastningen på kundemidlene hittil i år er 2,2 prosent.

Les videre

Pensjon i juli

Pensjon i juli utbetales fredag 13. juli.

Les videre

Resultat fra første kvartal

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) fikk et konsernresultat på 140 millioner kroner i første kvartal 2018.  – Resultatet er som forventet når vi tar hensyn til at 2017 var ekstraordinært godt og at vi har redusert...

Les videre

Store gevinster til OPFs kunder

Den høye avkastningen vår har gitt kommunen 150 millioner kroner mer å rutte med i 2018.

Les videre

Oslo Pensjonsforsikring på god vei mot klimamål

Klimahensyn og bærekraft er en viktig del av vår forvaltningsstrategi, og vi har som mål å redusere CO2-utslippene fra selskapene i aksjeporteføljen vår med 40 prosent innen 2030.  Målet ble satt i fjor,...

Les videre

Beste avkastning for Oslo Pensjonsforsikring siden 2005

Dette kommer frem av konsernresultatet vårt for 2017. -Vi er svært fornøyd med resultatet. Dette er et solid bidrag til å senke våre kunders pensjonskostnader og gi dem rom til å løse deres viktigste oppgaver,...

Les videre

Media City Bergen vant Cityprisen 2018

Med sine 45 000 kvadratmeter er Media City det største og høyeste næringsbygget i Bergen sentrum. Bygget eies 50/50 av Entra ASA og Oslo Pensjonsforsikring (OPF). 

Les videre

Høy avkastning til kundene

– God avkastning gir over tid gir kundene våre lavere pensjonskostnader. Vi har beregnet at Oslo kommune, som er vår største kunde, har i overkant av 100 millioner kroner mer å rutte med i 2017 og hvert...

Les videre

Nye satser for minste pensjonsnivå i folketrygden fra 1. september

Satsene for enslige alderspensjonister økte med 4000 kroner, og satsene for gifte og samboende alderspensjonister økte med 1000 kroner.

Les videre

OPF er med på å hjelpe norske teknologibedrifter ut i verden

Nylig ble vi investor i det nyetablerte investeringsfondet, Idekapital Fund 1. Fondet skal investere i norske teknologiselskaper.

Les videre

Lavere CO2-utslipp fra OPFs aksjeportefølje

OPF skal bidra til lavere utslipp av klimagasser. Utslippene fra selskapene i OPFs aksjeportefølje er per juni 2017 redusert med 23 prosent fra gjennomsnittet i 2014-2016.

Les videre

Over 2 milliarder kroner i finansinntekter til kundene våre i 1. kvartal

Dette kommer frem av konsernresultatet vårt fra første kvartal i 2017.

Les videre

Godt resultat og høy solvens dekning

Oslo Pensjonsforsikring fikk et resultat på 732 millioner kroner i 2016. De nye kapitalkravene oppfylles med over 550 prosent. 

Les videre

Nye innmeldingsregler ble vedtatt i bystyret 1. mars 2017

De nye innmeldingsreglene gjelder alle som jobber i  Oslo kommune eller et kommunalt foretak. Reglene fører til at flere ansatte omfattes av pensjonsordningen og at deltidsansatte som tar ekstravakter...

Les videre

Oslo Pensjonsforsikring er med å skape grønn energi i Europa

Vi er investor i et fond som investerer i miljøvennlig energi. Blant fondets prosjekter er et omfattende vindmølleprosjekt som skal spare miljøet for 700 000 tonn CO2.

Les videre

Søknadene våre har nå blitt digitale

Vi har nå digitalisert søknadene våre.

Les videre

Oslo Pensjonsforsikring har kjøpt Herøya Industripark

Nesten 90 års industrihistorie fikk ny eier da Oslo Pensjonsforsikring (OPF) formelt overtok Herøya Industripark torsdag 23. juni 2016.

Les videre

Slik endrer du skattekortet ditt

Mottar du pensjon fra oss er det viktig at skattekortet ditt inneholder skattetrekk for pensjon. Mangler du dette, må du endre skattekortet ditt. 

Les videre
Illustrasjonsbilde av Økern Portal av Dark Arkitekter

Miljøprofilen vår på Økern

Økern Portal er et innovativt byggeprosjekt der vi har høye ambisjoner for klima og miljø.

Les videre

Ønsker du å kjøpe bolig og søke om finansieringsbevis?

Vi har for tiden stor pågang av lånesøknader. For at saksbehandlingstiden ikke skal bli for lang, er vi dessverre nødt til å midlertidig begrense hvem vi kan gi finansieringsbevis til.

Les videre

Ny Offentlig Tjenestepensjon Snarvei

Les videre