Aktuelt

Her finner du alle aktuelle nyheter fra oss.

Ofte stilte spørsmål om ny pensjonsordning

Hva betyr ny pensjonsordning for deg? Her finner du svar på de vanligste spørsmålene vi får om den nye ordningen.

Les videre

Skatt og utbetaling i desember

Har du spørsmål om skattetrekk og utbetaling av pensjon i desember? Les mer her.

Les videre

Ny investeringsdirektør i Oslo Pensjonsforsikring

Lars Haram, som i dag er investeringsdirektør (CIO) i Storebrand-konsernet, starter som ny investeringsdirektør og leder for kapitalforvaltningsavdelingen i OPF fra 1. februar 2019.

Les videre

Resultat fra andre kvartal 2018

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) fikk et konsernresultat på 198 millioner kroner i andre kvartal 2018. Avkastningen på kundemidlene hittil i år er 2,2 prosent.

Les videre

Pensjon i juli

Pensjon i juli utbetales fredag 13. juli.

Les videre

Nytt grunnbeløp i folketrygden fra 1. mai 2018

Fra 1. mai 2018 har grunnbeløpet i folketrygden økt fra 93 634 til 96 883 kroner. De fleste pensjoner fra oss vil bli regulert i juli. 

Les videre

Resultat fra første kvartal

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) fikk et konsernresultat på 140 millioner kroner i første kvartal 2018.  – Resultatet er som forventet når vi tar hensyn til at 2017 var ekstraordinært godt og at vi har redusert...

Les videre

Store gevinster til OPFs kunder

Den høye avkastningen vår har gitt kommunen 150 millioner kroner mer å rutte med i 2018.

Les videre

Oslo Pensjonsforsikring på god vei mot klimamål

Klimahensyn og bærekraft er en viktig del av vår forvaltningsstrategi, og vi har som mål å redusere CO2-utslippene fra selskapene i aksjeporteføljen vår med 40 prosent innen 2030.  Målet ble satt i fjor,...

Les videre

Leveattest for pensjonister i utlandet

En del pensjonister som er bosatt i utlandet må sende inn leveattest til oss innen 31. mai 2018.

Les videre

Beste avkastning for Oslo Pensjonsforsikring siden 2005

Dette kommer frem av konsernresultatet vårt for 2017. -Vi er svært fornøyd med resultatet. Dette er et solid bidrag til å senke våre kunders pensjonskostnader og gi dem rom til å løse deres viktigste oppgaver,...

Les videre

Media City Bergen vant Cityprisen 2018

Med sine 45 000 kvadratmeter er Media City det største og høyeste næringsbygget i Bergen sentrum. Bygget eies 50/50 av Entra ASA og Oslo Pensjonsforsikring (OPF). 

Les videre

Skattetrekk i januar

Skatteprosenten som har blitt brukt i forbindelse med denne månedens utbetaling har tatt utgangspunkt i det elektroniske skattekortet du var registrert med hos Skatteetaten den 4. januar 2018.

Les videre

Høy avkastning til kundene

– God avkastning gir over tid gir kundene våre lavere pensjonskostnader. Vi har beregnet at Oslo kommune, som er vår største kunde, har i overkant av 100 millioner kroner mer å rutte med i 2017 og hvert...

Les videre

Nye satser for minste pensjonsnivå i folketrygden fra 1. september

Satsene for enslige alderspensjonister økte med 4000 kroner, og satsene for gifte og samboende alderspensjonister økte med 1000 kroner.

Les videre

OPF er med på å hjelpe norske teknologibedrifter ut i verden

Nylig ble vi investor i det nyetablerte investeringsfondet, Idekapital Fund 1. Fondet skal investere i norske teknologiselskaper.

Les videre

Lavere CO2-utslipp fra OPFs aksjeportefølje

OPF skal bidra til lavere utslipp av klimagasser. Utslippene fra selskapene i OPFs aksjeportefølje er per juni 2017 redusert med 23 prosent fra gjennomsnittet i 2014-2016.

Les videre

Over 2 milliarder kroner i finansinntekter til kundene våre i 1. kvartal

Dette kommer frem av konsernresultatet vårt fra første kvartal i 2017.

Les videre

Godt resultat og høy solvens dekning

Oslo Pensjonsforsikring fikk et resultat på 732 millioner kroner i 2016. De nye kapitalkravene oppfylles med over 550 prosent. 

Les videre

Nye innmeldingsregler ble vedtatt i bystyret 1. mars 2017

De nye innmeldingsreglene gjelder alle som jobber i  Oslo kommune eller et kommunalt foretak. Reglene fører til at flere ansatte omfattes av pensjonsordningen og at deltidsansatte som tar ekstravakter...

Les videre

Oslo Pensjonsforsikring er med å skape grønn energi i Europa

Vi er investor i et fond som investerer i miljøvennlig energi. Blant fondets prosjekter er et omfattende vindmølleprosjekt som skal spare miljøet for 700 000 tonn CO2.

Les videre

Søknadene våre har nå blitt digitale

Vi har nå digitalisert søknadene våre.

Les videre

Oslo Pensjonsforsikring har kjøpt Herøya Industripark

Nesten 90 års industrihistorie fikk ny eier da Oslo Pensjonsforsikring (OPF) formelt overtok Herøya Industripark torsdag 23. juni 2016.

Les videre