Aktuelt

Her finner du alle aktuelle nyheter fra oss.

Nye samordningsregler

Fra 2021 trer nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon i kraft, og vil gjelde de som er født i 1954 og senere. Her finner du mer informasjon om hvordan de nye reglene vil påvirke ulike alderskull. 

Les videre

Skattetrekk i januar 2020

Får du utbetalt pensjon fra oss? Her finner du viktig informasjon om skattetrekk og skattekort for 2021.   

Les videre

Pensjon fra første time

Bystyret har nylig vedtatt å fjerne innmeldingsgrensen for medlemskap i Oslo Pensjonsforsikring (OPF) fra 1. januar 2021.  

Les videre

Besøk av landbruks- og matministeren på Økern Portal

Statsråd Olaug Bollestad fikk i går en omvisning på taket av Økern Portal. Portalen som vi bygger på Økern vil bli Nord-Europas største takpark med spiselige vekster.

Les videre

Nytt grunnbeløp i folketrygden

Nytt grunnbeløp i folketrygden er nå fastsatt. Som en følge av dette, vil vi få regulert de fleste pensjoner til utbetalingen den 15. oktober.   

Les videre

Resultat fra andre kvartal 2020

Tallene fra årets andre kvartal viser et godt resultat for Oslo Pensjonsforsikring (OPF)

Les videre

OPF deltar i klimaprosjekt

I regi av CICERO Senter for klimaforskning deltar Oslo Pensjonsforsikring i forskningsprosjektet «Sustainable Edge». Prosjektet har nylig utviklet en metode for å vurdere hvor grønt et selskap er.

Les videre

Leveattest for pensjonister i utlandet

En del pensjonister som er bosatt i utlandet, må sende inn leveattest til oss innen 1. november 2020.   

Les videre

Pensjonskalkulator

Vi har nå lansert en pensjonskalkulator på Din side. Kalkulatoren gjelder personer som er født i 1963 eller senere. 

Les videre

Informasjon om rentenedsettelse

Som følge av at Norges Bank satt ned styringsrenten 7. mai, har vi redusert den flytende renten på boliglån med ytterligere 0,40 prosentpoeng.

Les videre

Regulering av pensjoner utsettes til høsten

På grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av lønnsoppgjøret, utsettes Trygdeoppgjøret til høsten. G-reguleringen av pensjoner vil derfor skje utover høsten med eventuell etterbetaling fra...

Les videre

Informasjon til våre medlemmer om koronasituasjonen

Her legger vi fortløpende ut aktuelle nyheter knyttet til dagens koronasituasjon.

Les videre

Årsoppgaver fra Oslo Pensjonsforsikring

Har du lån og/eller mottar pensjon fra oss, finner du dine aktuelle årsoppgaver på Din side. 

Les videre

Høy avkastning og milliardoverskudd

Tallene fra 2019 viser et milliardoverskudd og en avkastning på over 10 prosent for Oslo Pensjonsforsikring (OPF). 

Les videre

Informasjon om skattetrekk i 2020

Skattetrekket vi bruker hentes direkte fra Skatteetaten. Ønsker du å vite hva skattetrekket ditt er, finner du dette i skattetrekksmeldingen som er tilgjengelig på Altinn. 

Les videre

Ofte stilte spørsmål om ny pensjonsordning

Hva betyr ny pensjonsordning for deg? Her finner du svar på de vanligste spørsmålene vi får om den nye ordningen.

Les videre

OBOS, Balder og Oslo Pensjonsforsikring gir bud på NRK-tomten

OBOS, det svenske eiendomsselskapet Balder og Oslo Pensjonsforsikring går sammen om å legge inn bud på NRK-tomten på Marienlyst i Oslo.

Les videre

Resultat fra tredje kvartal 2019

Tallene fra årets tredje kvartal viser et godt resultat og fortsatt høy avkastning for Oslo Pensjonsforsikring (OPF).

Les videre

100 milliarder i forvaltningskapital for Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) har passert 100 milliarder kroner i forvaltningskapital.  Det er en dobling siden 2012. Tallene kommer frem av resultatet fra andre kvartal 2019.

Les videre

Sterkt kvartal for Oslo Pensjonsforsikring

Tallene fra årets første kvartal viser et svært godt resultat og høy avkastning for Oslo Pensjonsforsikring (OPF). 

Les videre

Ny investeringsdirektør i Oslo Pensjonsforsikring

Lars Haram, som i dag er investeringsdirektør (CIO) i Storebrand-konsernet, starter som ny investeringsdirektør og leder for kapitalforvaltningsavdelingen i OPF fra 1. februar 2019.

Les videre

Resultat fra andre kvartal 2018

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) fikk et konsernresultat på 198 millioner kroner i andre kvartal 2018. Avkastningen på kundemidlene hittil i år er 2,2 prosent.

Les videre

Resultat fra første kvartal

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) fikk et konsernresultat på 140 millioner kroner i første kvartal 2018.  – Resultatet er som forventet når vi tar hensyn til at 2017 var ekstraordinært godt og at vi har redusert...

Les videre

Store gevinster til OPFs kunder

Den høye avkastningen vår har gitt kommunen 150 millioner kroner mer å rutte med i 2018.

Les videre

Oslo Pensjonsforsikring på god vei mot klimamål

Klimahensyn og bærekraft er en viktig del av vår forvaltningsstrategi, og vi har som mål å redusere CO2-utslippene fra selskapene i aksjeporteføljen vår med 40 prosent innen 2030.  Målet ble satt i fjor,...

Les videre

Beste avkastning for Oslo Pensjonsforsikring siden 2005

Dette kommer frem av konsernresultatet vårt for 2017. -Vi er svært fornøyd med resultatet. Dette er et solid bidrag til å senke våre kunders pensjonskostnader og gi dem rom til å løse deres viktigste oppgaver,...

Les videre

Media City Bergen vant Cityprisen 2018

Med sine 45 000 kvadratmeter er Media City det største og høyeste næringsbygget i Bergen sentrum. Bygget eies 50/50 av Entra ASA og Oslo Pensjonsforsikring (OPF). 

Les videre

Høy avkastning til kundene

– God avkastning gir over tid gir kundene våre lavere pensjonskostnader. Vi har beregnet at Oslo kommune, som er vår største kunde, har i overkant av 100 millioner kroner mer å rutte med i 2017 og hvert...

Les videre

Nye satser for minste pensjonsnivå i folketrygden fra 1. september

Satsene for enslige alderspensjonister økte med 4000 kroner, og satsene for gifte og samboende alderspensjonister økte med 1000 kroner.

Les videre

OPF er med på å hjelpe norske teknologibedrifter ut i verden

Nylig ble vi investor i det nyetablerte investeringsfondet, Idekapital Fund 1. Fondet skal investere i norske teknologiselskaper.

Les videre

Lavere CO2-utslipp fra OPFs aksjeportefølje

OPF skal bidra til lavere utslipp av klimagasser. Utslippene fra selskapene i OPFs aksjeportefølje er per juni 2017 redusert med 23 prosent fra gjennomsnittet i 2014-2016.

Les videre

Over 2 milliarder kroner i finansinntekter til kundene våre i 1. kvartal

Dette kommer frem av konsernresultatet vårt fra første kvartal i 2017.

Les videre

Godt resultat og høy solvens dekning

Oslo Pensjonsforsikring fikk et resultat på 732 millioner kroner i 2016. De nye kapitalkravene oppfylles med over 550 prosent. 

Les videre

Nye innmeldingsregler ble vedtatt i bystyret 1. mars 2017

De nye innmeldingsreglene gjelder alle som jobber i  Oslo kommune eller et kommunalt foretak. Reglene fører til at flere ansatte omfattes av pensjonsordningen og at deltidsansatte som tar ekstravakter...

Les videre

Oslo Pensjonsforsikring er med å skape grønn energi i Europa

Vi er investor i et fond som investerer i miljøvennlig energi. Blant fondets prosjekter er et omfattende vindmølleprosjekt som skal spare miljøet for 700 000 tonn CO2.

Les videre

Søknadene våre har nå blitt digitale

Vi har nå digitalisert søknadene våre.

Les videre

Oslo Pensjonsforsikring har kjøpt Herøya Industripark

Nesten 90 års industrihistorie fikk ny eier da Oslo Pensjonsforsikring (OPF) formelt overtok Herøya Industripark torsdag 23. juni 2016.

Les videre

Miljøprofilen vår på Økern

Økern Portal er et innovativt byggeprosjekt der vi har høye ambisjoner for klima og miljø.

Les videre

Ønsker du å kjøpe bolig og søke om finansieringsbevis?

Vi har for tiden stor pågang av lånesøknader. For at saksbehandlingstiden ikke skal bli for lang, er vi dessverre nødt til å midlertidig begrense hvem vi kan gi finansieringsbevis til.

Les videre