Økern vil i løpet av de nærmeste årene transformeres til ny og moderne bydel. Med sine 80 000 kvadratmeter vil Økern Portal bli et viktig landemerke på Økern. Portalen skal bli en naturlig gjennomgang mellom Økern og Løren.

Illustrasjonsbilde av Økern portal utvendig

Bygningen skal bidra til et bærekraftig fellesskap og skal komme både kontorbrukere og nærmiljøet til gode. Hoveddelen av bygget skal bli luftige og moderne kontorlokaler.

Illustrasjonsbilde av Økern portal kontor innvendig

Det vil også bli 7000 kvadratmeter med arealer til handel, publikumsarealer og andre utadrettede virksomheter; et tilbud både for de som jobber og bor i nærområdet. 

Illustrasjonsbilde av Økern portal utvendig av folkeliv

Vi er opptatt av å skape liv på gateplan. Målet vårt er å få til en miks av spennende spisesteder, butikker og publikumsarealer. I sentrum av portalen skal det bygges en paviljong med restauranttilbud, et eget velkomssenter og inngang til en markedsgate i gateplan under bygget. 

Illustrasjonsbilde av Økern portal av markedsgate

Det vil også bli publikumsareal på taket. Her er planen å bygge både takterrasser og parsellhager. 

Illustrasjonsbilde av Økern portal utvendig flyfoto

Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2021/2022. 

Du kan lese mer om prosjektet på nettsiden til Økern Portal.